Navigatie Link overslaanHome » Veelgestelde vragen » Moet ik mijn vorige woning verkocht hebben voordat ik gebruik kan maken van de meeneemregeling?

Moet ik mijn vorige woning verkocht hebben voordat ik gebruik kan maken van de meeneemregeling?

Nee, het is niet nodig om eerst je huidige woning te verkopen en over te dragen voordat je de hypotheek kan meenemen naar je nieuwe woning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De renteafspraak van de oude lening wordt op de passeerdatum van de nieuwe hypotheekakte meegenomen. De rente op de oude lening wordt op de passeerdatum omgezet in een overbruggingsrente. De oude lening dient binnen 24 maanden na het passeren van de nieuwe hypotheekakte te worden ingelost.

De nieuwe lening kan verstrekt worden als de huidige woning nog niet (definitief) verkocht is. Dit is alleen mogelijk wanneer ten minste voldaan is aan de volgende vereisten:

  • Je kan de marktwaarde aantonen met een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden). Als alternatief kan een Calcasa rapport worden aangeleverd. In dat geval wordt de marktwaarde gemaximeerd op het laagste van de waarde uit het Calcasa rapport en de WOZ-waarde.

  • Dubbele lasten kun je betalen voor een periode van 24 maanden of indien je eerder passeert voor de resterende looptijd

  • De schuld-marktwaardeverhouding van je huidige woning is maximaal 90%