Documentenchecker

Wil je een gepersonaliseerde vormvereisten- en documentenlijst? Vul dan eerst een korte vragenlijst in, wij stellen wij een lijst op die past bij jouw situatie

Offertes & Bijlages

Garantieverklaring

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

SEPA-machtiging

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

Verlengingsvoorstel

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

Bindend krediet aanbod (BKA)

Beschrijving en vormvereisten

Algemeen

Overlijdensrisico-verzekering

Beschrijving en vormvereisten

Offertes & Bijlages

Mededeling van verpanding

Beschrijving en vormvereisten

Algemeen

Offerte Starterslening (SVn)

Beschrijving en vormvereisten

Algemeen

Toekenningsbesluit Starterslening (Gemeente)

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Legitimatiebewijs

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Verblijfsvergunning

Beschrijving en vormvereisten

Persoonsgegevens

Uittreksel Basis Registratie Personen of officieel document BSN (bij BKA)

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Werkgeversverklaring

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Salarisstrook

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

MijnPensioenoverzicht.nl

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Koopcontract

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Koop- aanneemovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Taxatierapport incl. bijlage

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Bouwkundig rapport (indien opgemaakt)

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Meerwerkspecificatie

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Schuldrestopgave hypotheek

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Eigenwoningschuld per 31-12-2012

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Verkoopakte huidige woning

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Verkoopopdracht huidige woning

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Schuldrestopgave krediet

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Aflosbewijs krediet

Beschrijving en vormvereisten

Kredieten/(onderhandse)leningen

Correspondentie DUO waaruit de oorspronkelijke schuld, aflosregeling en huidige rente blijkt

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Overzicht eigen middelen

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Herkomst eigen middelen

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Echtscheidingsconvenant

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

(Concept) akte van levering/verdeling

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding >12 jaar geleden

Inschrijving van de echtscheiding in de burgerlijke stand

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding >12 jaar geleden

Meest recente aangifte IB

Beschrijving en vormvereisten

Sociale uitkering

Toekenningsbesluit

Beschrijving en vormvereisten

Sociale uitkering

Verklaring blijvend karakter uitkering

Beschrijving en vormvereisten

Toekomstig (hoger) inkomen

Arbeidsovereenkomst nieuw dienstverband

Beschrijving en vormvereisten

Echtscheiding <12 jaar geleden

Echtscheidingsvonnis

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Arbeidsovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Zelfstandig inkomen

Zelfstandig inkomen

Beschrijving en vormvereisten

Inkomen uit loondienst

Jaaropgave

Beschrijving en vormvereisten

Eigen middelen/vermogen

Schenkingsovereenkomst

Beschrijving en vormvereisten

Onderpand

Verbeterplan

Beschrijving en vormvereisten