Navigatie Link overslaanHome » Veelgestelde vragen » Kunnen we bij een scheiding beiden gebruik maken van de meeneemregeling?

Kunnen we bij een scheiding beiden gebruik maken van de meeneemregeling?

Als de woning wordt verkocht bij een scheiding, dan kan één van de leningnemers (dus jij of je (ex)partner) gebruik maken van deze meeneemregeling. De andere partner dient schriftelijk afstand te doen van het recht op de meeneemregeling.

Als één van jullie in de woning blijft met de bijBouwe hypotheek, kan degene die vertrekt geen gebruik maken van de meeneemregeling.

Wat het geval van scheiden bijzonder maakt, is dat er vaak verhuisd wordt naar een woning met een lagere waarde dan de huidige woning. De voorwaarden voor de meeneemregeling gelden nog steeds, alleen de uitwerking is net anders.

Voorbeeld

Jullie kopen samen een woning met een hypotheek van € 400.000, dit is ook de marktwaarde van de woning. Hierdoor heb je een hypotheek met een schuld-marktwaardeverhouding van 100%.

Jullie komen na 2 jaar tot de conclusie dat jullie niet samen verder willen. Op alleen jouw inkomen kan je niet in de woning blijven wonen en voor je partner geldt hetzelfde. Daarom besluiten jullie de woning te verkopen en dat jij gebruik mag maken van de meeneemregeling.

In de laatste 2 jaar hebben jullie € 20.000 afgelost op de hypotheek en op het moment dat de hypotheek volledig wordt afgelost (de woning wordt verkocht) is de hypotheekschuld € 380.000.

Je hebt een nieuwe woning gevonden met een marktwaarde van € 200.000. In de Algemene Voorwaarden van bijBouwe staat dat de schuld-marktwaardeverhouding van de nieuwe hypotheek niet hoger mag zijn dan de risicoklasse van je vorige hypotheek op het moment van verstrekken. In dit voorbeeld is dit 95-100%.

Dit betekent dat je € 200.000 van je hypotheek mag verhuizen. Alles wat je meer nodig hebt voor het financieren van je woning (bijvoorbeeld je kosten koper), zal je uit de overwaarde en met eigen geld moeten betalen.