Navigatie Link overslaanHome » Je bijBouwe hypotheek » Preventief en bijzonder beheer

Preventief en bijzonder beheer

Preventief beheer

Voorkomen is beter dan genezen. Om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen passen we preventief beheer toe. Zo proberen we problemen op te lossen, nog voordat ze zich voordoen. Hoe vroeger we erbij zijn, hoe effectiever de oplossing.

De meeste activiteiten rondom preventief beheer voeren we uit op basis van verzoeken en signalen van de klant. Verder wordt er gekeken naar eventuele gevolgen van veranderingen in het hypotheekproduct en de hypotheekmarkt. Zo signaleren wij vroeg welke klanten een hoog risico op betalingsachterstanden lopen.

Naar mate van het ingeschatte risico zoeken we proactief naar een maatwerk oplossing voor woningbehoud en het voorkomen/beperken van verliezen voor jou. Als er voor jou sprake is van een verhoogd risico kunnen we de volgende acties nemen:

A) Contact opnemen

We gaan graag met je in gesprek over je financiële positie. Op een laagdrempelige manier kan je bij ons terecht om je situatie te bespreken.

B ) Hulp aanbieden

We hebben meerdere oplossingen die we kunnen bieden bij toekomstige en huidige betalingsproblemen. Denk hierbij aan een budgetcoach of een jobcoach, een rentepauze of een betalingsafspraak. 

Bijzonder beheer

We vinden het ontzettend belangrijk om jou als klant te helpen wanneer je betalingsproblemen hebt. Samen proberen we je betalingsachterstand weer in te lopen. We hebben meerdere oplossingen die we je kunnen bieden. 

Denk aan het afspreken van een betalingsregeling, herstructurering van de financiering of het inzetten van een budget- of jobcoach.

Als blijkt dat jij als klant niet mee wil werken aan een van bovenstaande oplossingen, zijn we genoodzaakt om andere middelen in te zetten. Bijvoorbeeld deurwaarders, loonbeslag of zelfs overgaan tot executieverkoop. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig.