Preventief en bijzonder beheer

Preventief beheer

Voorzie je mogelijke betalingsproblemen, bijvoorbeeld vanwege gestegen energielasten of omdat je je baan dreigt kwijt te raken? Voorkomen is beter dan genezen. Het is belangrijk om eventuele betalingsachterstanden zo vroeg mogelijk te verhelpen.

Bespreek je zorgen eens met een hypotheekadviseur. Misschien is een aanpassing aan je hypotheek voldoende om de druk van de ketel te halen. Om met je mee te kunnen denken over je financiële positie heeft een adviseur een aantal documenten nodig.

Situatie omschrijving:

  • Wat is de situatie die je met ons wilt bespreken?

Gegevens financiële positie (uitgaven, inkomen en vermogenspositie):

  • Inkomen en uitgaven formulier, inclusief eventuele schulden. Deze vind je hier: www.nibud.nl/beroepsmatig/begrotingsformulier-woonlasten/.
  • Indien je inkomen ontvangt: je meest recente salarisstook of maandspecificatie van je uitkering en/of pensioen.
  • Een bankafschrift van de volledige afgelopen maand van de rekening(en) waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan alle uitgaven worden gedaan.
  • Een overzicht van je spaarrekeningen en bankrekeningen (je vermogenspositie).

Bijzonder beheer

We vinden het belangrijk om jou als klant te helpen wanneer je betalingsproblemen hebt. Samen proberen we je betalingsachterstand weer in te lopen. We kunnen je meerdere oplossingen bieden waarmee we streven naar woningbehoud en het voorkomen/beperken van verliezen voor jou.

Denk aan het afspreken van een betalingsregeling, herstructurering van de financiering of het inzetten van een budget- of jobcoach.

Als blijkt dat jij als klant niet mee wilt werken aan een van bovenstaande oplossingen, zijn we genoodzaakt om andere middelen in te zetten. Dit zijn bijvoorbeeld deurwaarders, loonbeslag of zelfs het overgaan tot executieverkoop. Maar hopelijk is dat allemaal niet nodig.

Wil je meer weten over de mogelijkheden voor bijzonder beheer? Neem dan contact op met onze speciale afdeling via 010 242 1021 of bijzonderbeheer@bijbouwe.nl.