Meeneem-/verhuisregeling

Inhoudsopgave

 • Wat is een meeneemregeling?
 • Kan ik mijn bijBouwe hypotheek in de toekomst meenemen naar een nieuwe woning?
 • Hoe werkt de meeneemregeling van mijn bijBouwe hypotheek precies?
 • Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de meeneemregeling?
 • Moet ik mijn vorige woning verkocht hebben voordat ik gebruik kan maken van de meeneemregeling?
 • Kom ik ook in aanmerking voor een meeneemregeling als ik verhuis van een woning mét NHG-hypotheek naar een woning zonder NHG-hypotheek?
 • Als ik gebruik maak van de meeneemregeling, wat gebeurt er dan met de looptijd van mijn hypotheek?
 • Kunnen we bij een scheiding beiden gebruik maken van de meeneemregeling?

Wat is een meeneemregeling?

Een meeneemregeling (ook wel verhuisregeling genoemd) maakt het voor jou mogelijk om een aantal kenmerken van je huidige hypotheek mee te nemen wanneer je verhuist.

De meeneemregeling kan handig zijn, omdat je huidige hypotheekrente misschien lager is dan de rente voor nieuwe hypotheken die aangeboden wordt wanneer je wil verhuizen. De meeneemregeling is op papier vrij eenvoudig, in de praktijk minder. Je krijgt te maken met verschillende leningdelen, looptijden en rentevaste periodes. Vanwege de complexiteit van zo'n aanvraag moet je dit samen met een adviseur doen. Dit mag een onafhankelijke of een bijBouwe adviseur zijn.

Onderstaande uitleg geven wij om je meer inzicht te geven in de voorwaarden en acceptatiecriteria van de bijBouwe Hypotheek. Dit doen we omdat we het belangrijk vinden dat je bewuste keuzes maakt.

Let er wel op dat de Algemene Voorwaarden en acceptatiecriteria van bijBouwe uiteindelijk altijd leidend zijn bij beslissingen die we maken over je hypotheek. Twijfel je over hoe iets werkt in je eigen situatie? Neem dan contact op met bijBouwe of met je onafhankelijk adviseur.

Kan ik mijn bijBouwe hypotheek in de toekomst meenemen naar een nieuwe woning?

Ja, je bijBouwe hypotheek heeft een meeneemregeling. Dit betekent dat het mogelijk is om een aantal kenmerken van je bestaande hypotheek mee te nemen naar je nieuwe hypotheek.

Kenmerken die je meeverhuist

 • Je laatst overeengekomen renteblad (je rente kan dus wel wijzigen als je bijvoorbeeld van een NHG naar niet-NHG hypotheek gaat of een andere wijziging in je risicoklasse plaatsvindt na verhuizen),
 • Maximaal je uitstaande hypotheeksom (direct voorafgaand aan het moment van volledige aflossing),
 • De einddatum van je hypotheek,
 • De renteherzieningsdatum (aan het einde van je rentevaste periode),
 • De aflosvorm (als je nu een aflossingsvrije hypotheek hebt, dan is het wel mogelijk deze om te zetten naar een annuïtaire of lineaire hypotheek).

Hier is wel een aantal belangrijke voorwaarden aan verbonden. Let er op dat als je gaat verhuizen en gebruik wilt maken van de regeling, de Algemene Voorwaarden van je bijBouwe hypotheek en onze acceptatiecriteria altijd leidend zijn.

Voorwaarden

Een aanvraag met meeneemregeling moet aan onderstaande voorwaarden voldoen:

 • De maximale verhoging bovenop de bestaande restschuld mag niet hoger zijn dan € 175.000.
 • De totale meeneemhypotheek mag maximaal € 1.000.000 bedragen. Daaronder verstaan wij de optelsom van:
  • de huidige hypotheek (op de huidige woning)*
  • de meeneemhypotheek (op de nieuwe woning)
  • de eventuele verhoging, én
  • de overbruggingshypotheek
 • Je moet 30 dagen voordat je hypotheekschuld wordt afgelost, schriftelijk aan bijBouwe kenbaar maken dat je gebruik wilt maken van de meeneemregeling.
 • Tussen het aflossen van je huidige hypotheekschuld en het passeren van je nieuwe hypotheekakte zit maximaal 6 maanden (180 dagen).
 • Voor niet-NHG hypotheken geldt dat de verhouding tussen de lening en de marktwaarde van de woning (schuld-marktwaardeverhouding) in de nieuwe situatie niet hoger mag zijn dan de bovengrens van de risicoklasse van de hypotheek op het moment van verstrekken van de originele hypotheek. De risicoklassen zijn: 0 - t/m 60%, 60-75%, 75-85%, 85-90, 90-95%, 95-100%, 100-106%.
 • Voor NHG-hypotheken geldt dat de nieuwe hoofdsom tot 100% van de marktwaarde van de woning kan stijgen. Maak je gebruik van energiebesparende voorzieningen dan mag je tot 106% lenen.
 • Je voldoet opnieuw aan alle acceptatiecriteria van bijBouwe.
*Let op! Als op het moment van passeren van de meeneemhypotheek de huidige woning nog niet is gepasseerd, nemen we de gehele huidige hypotheek mee in de optelsom. Ligt de passeerdatum van de huidige woning voor de passeerdatum van de nieuwe woning, dan kan de huidige hypotheek buiten beschouwing worden gelaten.

Hoe werkt de meeneemregeling van mijn bijBouwe hypotheek precies?

Technisch gezien neem je de hypotheek niet mee naar je nieuwe woning. Je lost je huidige hypotheekschuld af bij de verkoop van je oude woning, en je krijgt een nieuwe hypotheek voor je nieuwe woning.

Voor de nieuwe hypotheek wordt een nieuwe overeenkomst gesloten met de meest recente Algemene Voorwaarden. Je nieuwe hypotheek is (maximaal) even hoog als je oude hypotheek op het moment van aflossen. Als je meer geld nodig hebt om je nieuwe woning te financieren, dan kan je een verhoging van je hypotheek aanvragen. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Nu gaan we iets meer in op de technische zaken van het verhuizen van je hypotheek.

Je rente

Als je een hypotheek meeneemt, neem je je originele renteblad mee. De rente op je nieuwe hypotheek hoeft echter niet per se gelijk te zijn aan de rente die je op je oude hypotheek had. Dit komt doordat de schuld-marktwaardeverhouding (of NHG) kan veranderen bij je nieuwe hypotheek. Op je originele renteblad vind je de rente die hoort bij je nieuwe schuld-marktwaardeverhouding. Voor nieuwe leningdelen (bijvoorbeeld een verhoging) gebruik je het meest recente renteblad.

Stel je hebt geen NHG op je nieuwe hypotheek, dan kun je geen gebruik maken van de NHG-rente. In dat geval krijg je de rente voor niet-NHG hypotheken voor de schuld-marktwaardeverhouding van je nieuwe hypotheek.

De Algemene Voorwaarden

Voor je nieuwe hypotheek wordt een nieuwe overeenkomst gesloten. Zo worden de meest recente voorwaarden van toepassing, waaronder de meest recente Algemene Voorwaarden van bijBouwe. De oude overeenkomst en Algemene Voorwaarden vervallen. Als bijvoorbeeld in je oude voorwaarden stond dat je maximaal 101% van de marktwaarde van je woning mag lenen, en in de actuele algemene voorwaarden staat 100%. Dan geldt voor je nieuwe hypotheek die 100%. De Algemene Voorwaarden neem je dus niet mee.

Je rentevastperiode

Deze blijft gelijk aan de (resterende) rentevastperiode van je oorspronkelijke hypotheek. Je houdt dus dezelfde renteherzieningsdatum (de datum dat de rentevastperiode afloopt en je nieuwe rentevastperiode ingaat).

Je looptijd

Deze mag niet langer zijn dan 30 jaar.

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de meeneemregeling?

Ja, je betaalt eenmalig € 250 administratiekosten als je jouw hypotheek verhuist naar een andere woning.

Moet ik mijn vorige woning verkocht hebben voordat ik gebruik kan maken van de meeneemregeling?

Nee, het is niet nodig om eerst je huidige woning te verkopen en over te dragen voordat je de hypotheek kan meenemen naar je nieuwe woning. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

De renteafspraak van de oude lening wordt op de passeerdatum van de nieuwe hypotheekakte meegenomen. De rente op de oude lening wordt op de passeerdatum omgezet in een rentepercentage behorend bij een rentevastperiode van 1 jaar. De oude lening dient binnen 24 maanden na het passeren van de nieuwe hypotheekakte te worden ingelost.

De nieuwe lening kan verstrekt worden als de huidige woning nog niet (definitief) verkocht is. Dit is alleen mogelijk wanneer ten minste voldaan is aan de volgende vereisten:

 • Je kan de marktwaarde aantonen met een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden).
 • De schuld-marktwaardeverhouding van je huidige woning is maximaal 90%
 • Dubbele lasten kun je betalen voor een periode van 24 maanden of indien je eerder passeert voor de resterende looptijd

Rekenvoorbeeld dubbele lasten voor 24 maanden

Als je nieuwe woning eerder wordt overgedragen dan je oude woning, heb je te maken met dubbele lasten. De rente op je huidige hypotheek wordt dan, op de passeerdatum van de nieuwe hypotheek, omgezet in een rentepercentage behorend bij een rentevastperiode van 1 jaar. We leggen de berekening van deze dubbele lasten hieronder uit door middel van een rekenvoorbeeld:

Na het passeren van de nieuwe hypotheek wordt het rentepercentage behorend bij een rentevastperiode van 1 jaar (we rekenen in dit voorbeeld met een rente van 3,99%) toegepast. Dan ziet het er als volgt uit:

Als de woning nog niet verkocht is, wordt er gerekend met een periode van 24 maanden dubbele lasten. In dit geval komt dit dus neer op € 846,15 + € 166,25 * 24 maanden = € 24.365,28.

Let op: de lasten van een eventuele overbruggingshypotheek worden in dit voorbeeld nog niet meegenomen. Dit geldt ook voor eventuele eigen inbreng.

Kom ik ook in aanmerking voor een meeneemregeling als ik verhuis van een woning mét NHG-hypotheek naar een woning zonder NHG-hypotheek?

Ja, dat kan. Dan moet je natuurlijk wel voldoen aan de voorwaarden voor de meeneemregeling (zie de Algemene Voorwaarden van bijBouwe). Maar let op, je rente kan veranderen: je gaat namelijk op basis van het laatste overeengekomen renteblad van de rente voor NHG hypotheken naar de rente voor niet-NHG hypotheken. Met andere woorden, je neemt de rente niet mee maar je neemt het laatste renteblad mee (met de toepasselijke rentes voor NHG hypotheken en voor verschillende schuld-marktwaardeverhoudingen). Laten we dit verduidelijken met een voorbeeld.

Voorbeeld

Stel je hebt bij de aanvraag van je hypotheek je hypotheekrente vastgezet voor 10 jaar, met NHG en een rente van 1,78%. Na 5 jaar verhuis je naar een duurdere woning, waardoor je geen gebruik kan maken van NHG. Voor je nieuwe woning ga je 100% van de marktwaarde financieren (dit is belangrijk voor de rente die je krijgt na verhuizen).

Hieronder staat het renteblad dat van toepassing was toen jij de hypotheekrente 5 jaar geleden hebt vastgezet (bij de aanvraag van je hypotheek). In het rood zie je de oude NHG-rente en in het groen je nieuwe rente. De rente is voor jouw schuld-marktwaardeverhouding 2,28%. De rente voor je hypotheek stijgt daarom van 1,78% naar 2,28%.

Renteblad bij het aanvragen van je bijBouwe hypotheek (5 jaar geleden)

renteblad-meeneemregeling-aanpassing-risicoklasse

In alle gevallen (ook wanneer je oude hypotheek zonder NHG is afgesloten) geldt dat als de schuld-marktwaardeverhouding lager is na verhuizing (en een nieuwe risicoklasse van toepassing is), de rente anders zal zijn voor je nieuwe hypotheek. Dit werkt op dezelfde manier als in het bovenstaande voorbeeld.

Als ik gebruik maak van de meeneemregeling, wat gebeurt er dan met de looptijd van mijn hypotheek?

Die blijft hetzelfde: de einddatum van je lening is onveranderd. Je bijBouwe hypotheek heeft een looptijd van maximaal 30 jaar. Als je jouw hypotheek voor 30 jaar hebt afgesloten, na 5 jaar verhuist en gebruik maakt van de meeneemregeling; dan houdt je hypotheek dezelfde einddatum. De resterende looptijd is dus nog 25 jaar.

Als de hypotheek die je meeneemt niet voldoende is om je nieuwe woning te kopen, dan kan je een verhoging van je hypotheek aanvragen. Het verhoogde deel zal de actuele rente hebben, en mag een looptijd van maximaal 30 jaar hebben. Het kan dus voorkomen dat de verhoging langer loopt dan je oorspronkelijke hypotheek.

Een verhoging van je hypotheek heeft invloed op je maandelijkse kosten. Je bent maandelijks meer geld kwijt aan het aflossen van je hypotheek.

Kunnen we bij een scheiding beiden gebruik maken van de meeneemregeling?

ls de woning wordt verkocht bij een scheiding, dan kan één van de leningnemers (dus jij of je (ex)partner) gebruik maken van deze meeneemregeling. De andere partner dient schriftelijk afstand te doen van het recht op de meeneemregeling.

Als één van jullie in de woning blijft met de bijBouwe hypotheek, kan degene die vertrekt geen gebruik maken van de meeneemregeling.

Wat het geval van scheiden bijzonder maakt, is dat er vaak verhuisd wordt naar een woning met een lagere waarde dan de huidige woning. De voorwaarden voor de meeneemregeling gelden nog steeds, alleen de uitwerking is net anders.

Voorbeeld

Jullie kopen samen een woning met een hypotheek van € 400.000, dit is ook de marktwaarde van de woning. Hierdoor heb je een hypotheek met een schuld-marktwaardeverhouding van 100%.

Jullie komen na 2 jaar tot de conclusie dat jullie niet samen verder willen. Op alleen jouw inkomen kan je niet in de woning blijven wonen en voor je partner geldt hetzelfde. Daarom besluiten jullie de woning te verkopen en dat jij gebruik mag maken van de meeneemregeling.

In de laatste 2 jaar hebben jullie € 20.000 afgelost op de hypotheek en op het moment dat de hypotheek volledig wordt afgelost (de woning wordt verkocht) is de hypotheekschuld € 380.000.

Je hebt een nieuwe woning gevonden met een marktwaarde van € 200.000. In de Algemene Voorwaarden van bijBouwe staat dat de schuld-marktwaardeverhouding van de nieuwe hypotheek niet hoger mag zijn dan de risicoklasse van je vorige hypotheek op het moment van verstrekken. In dit voorbeeld is dit 95-100%.

Dit betekent dat je € 200.000 van je hypotheek mag verhuizen. Alles wat je meer nodig hebt voor het financieren van je woning (bijvoorbeeld je kosten koper), zal je uit de overwaarde en met eigen geld moeten betalen.

Veel hypotheekverstrekkers hebben een meeneemregeling, net als bijBouwe. De voorwaarden voor het gebruiken van deze meeneemregeling zijn per verstrekker anders. Bekijk voor meer informatie ook de Algemene Voorwaarden van de bijBouwe Hypotheek.