Navigatie Link overslaanHome » Je bijBouwe hypotheek » Je hypotheek in een lagere risicoklasse

Je hypotheek in een lagere risicoklasse

Nadat je hypotheek is gepasseerd bij de notaris kunnen er dingen veranderen in de verhouding tussen de hoogte van je hypotheek en je woningwaarde. Dit kan doordat je huis meer waard is geworden of omdat je gedurende de looptijd (extra) hebt afgelost. 

Als je geen gebruik maakt van Nationale Hypotheekgarantie (NHG), dan kan het zijn dat deze verhouding dusdanig verandert dat je in een gunstigere risicoklasse valt, in lagere schuld-marktwaardeverhouding. Denk je dat dit voor jou van toepassing is? Dan heb je mogelijk recht op een gunstiger rentetarief. Je rente wordt dan aangepast naar het rentetarief dat hoorde bij je nieuwe schuld-marktwaardeverhouding dat gold op het moment van aanvraag van de eerste hypotheek. Een overzicht van de bijBouwe rentebladen vind je hier.

Hoe vraag ik een verlaging van mijn rentetarief aan?

Als je een lager rentetarief wilt aanvragen, dan vragen wij je om een nieuw gevalideerd taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) aan ons toe te sturen, via een e-mail aan: service@bijbouwe.nl met in de onderwerpregel "Rentetarief verlagen", je hypotheeknummer en je achternaam en in de e-mail als bijlage een taxatierapport. 

Als we het verzoek vóór de 15e van de maand hebben ontvangen en verwerkt*, en je voldoet aan de voorwaarden, dan gaat het tarief de eerste van de volgende maand in. Ontvangen we je verzoek later, dan gaat het nieuwe tarief de volgende maand in.

Je betaalt hier, naast de kosten voor een nieuw taxatierapport, niets voor.

*Je moet rekenen op een verwerkingstijd van 7 werkdagen. Wil je zeker weten dat je verzoek op tijd verwerkt wordt, stuur deze dan 7 werkdagen voor de 15e op.

Hoe weet ik of in aanmerking kom voor een renteverlaging?

Een (versimpeld) rekenvoorbeeld

Stel je hebt een annuïtaire hypotheek afgesloten van € 200.000, en je woningwaarde is getaxeerd voor datzelfde bedrag. De rente heb je voor 10 jaar vastgezet. Stel je hebt na een jaar € 11.000 afgelost, en door een verbouwing is je woning € 10.000 meer waard geworden. Hierdoor is je schuld-marktwaardeverhouding veranderd, van 100% (waar in dit rekenvoorbeeld een rente van 2,42% voor geldt) naar 90% (waar in dit rekenvoorbeeld een rente van 2,05% voor geldt). Je besluit een verlaging van je rentetarief aan te vragen. Dit betekent dat je voor de resterende 9 jaar rentevast periode 0,37% minder rente betaalt. Dat levert je een besparing van € 7.754,69 in 9 jaar tijd op!

Rekenvoorbeeld Risicoklasse verlaging