Je bouwdepot

Zodra je hypotheek rond is en je een bouwdepot hebt, wil je natuurlijk zo snel mogelijk aan de slag met de verbouwing. Hieronder vind je alle informatie die je nodig hebt.

Declareren bouwdepot

De kosten die horen bij je verbouwing kan je online declareren. Dit gaat via MijnLeninginzicht. Zodra je hypotheekakte bij ons binnen is, kort na het passeren bij de notaris, sturen wij je een welkomstbrief toe met instructies hoe je toegang krijgt tot MijnLeninginzicht.

Bij het online declareren van je nota's kan je aangeven of ze aan jou of aan de uitvoerende partij uitbetaald moeten worden.

Heb je vragen over je ingediende declaraties? Bel dan met 010 242 1519, op werkdagen tussen 9.00 en 17.30.

Declareren bouwdepot - Snelheid van de verwerking

De verwerking van je declaratie duurt 5 werkdagen. Wordt je declaratie goedgekeurd? Dan betalen wij je rekening binnen 2 dagen uit. Als je bankiert bij dezelfde bank als wij, dan staat het geld de dag dat wij uitkeren op je rekening. Als dit niet zo is, dan kan het nog een dag duren voordat je het geld op je rekening ziet verschijnen.

Als je declaratie wordt afgekeurd laten we je dit weten in je MijnLeninginzicht en ontvang je een bericht. Vanaf het moment dat je de declaratie opnieuw hebt ingediend samen met de nota’s en eventuele betaalbewijzen duurt het weer max. 5 werkdagen tot je nieuwe declaratie verwerkt wordt.

Dit wil je natuurlijk voorkomen. De grootste reden van afwijzen is dat het declaratieformulier niet juist is ingevuld. Dit kan je voorkomen als je rekening houdt met de hieronder aangegeven eisen.

Je declaratieformulier invullen

Let goed op dat je declaratie voldoet aan de volgende eisen:

 • Op de factuur, nota of rekening staat het adres van het huis waarvoor de hypotheek is afgesloten.
 • Op de factuur, nota of rekening staan de gegevens van de leverancier.
 • De datum van de factuur, nota of rekening ligt na de aanvraagdatum
 • De factuur, nota of rekening komt overeen met je verbouwingsplan. Op je verbouwingsspecificatie heb je verschillende kostenposten opgegeven en het geld wordt in verschillende rubrieken gehouden die met codes aangeduid worden. Geef voor elke declaratie met een code aan uit welke rubriek we de factuur moeten betalen. De rubrieken en bijbehorende codes die bij jou van toepassing zijn vind je terug in de welkomstbrief.
 • De factuur, nota of rekening is voor werkzaamheden of producten die zorgen voor een betere staat van je nieuwe huis. Deze informatie is terug te vinden op de ingediende factuur, nota of rekening.
 • De factuur, nota of rekening is betaald of verschuldigd aan bijvoorbeeld je aannemer of hovenier. We betalen niet uit op basis van niet-betaalde bestelbonnen of offertes.
 • Voor nog verschuldigde betalingen kan je ervoor kiezen om de declaratie te laten uitkeren aan je leverancier.
 • De bestemming van de betaling een Nederlands bankrekeningnummer is.

Codes die gebruikt kunnen worden op het declaratie-formulier zijn:

 • EV - Energie Besparende Voorzieningen
 • EB - Energie Bespaar Budget
 • VM - Volume Vergrotend Meerwerk
 • K - Keuken
 • BK - Badkamer
 • DK- (Dak)kapel
 • TI - Technische installaties
 • DW - Diverse werkzaamheden

Voor nieuwbouw gelden bovenstaande rubrieken, met twee extra rubrieken:

 • Meegefinancierde rente
 • Grond- en bouwtermijnen

Looptijd bouwdepot verlengen

De standaard termijn voor een bouwdepot is in het geval van nieuwbouw 18 maanden en in het geval van bestaande bouw 9 maanden. Het kan echter zijn dat je net iets meer tijd nodig hebt. We bieden daarom de mogelijkheid om de looptijd van je bouwdepot tweemaal met 6 maanden te verlengen. Er wordt dan alleen geen rentevergoeding meer gegeven over het uitstaande saldo.

Om je bouwdepot te verlengen, vragen wij je om een e-mail te sturen aan bouwdepot@bijbouwe.nl met in de onderwerp regel "Verlengen bouwdepot", je hypotheeknummer en je achternaam. In de e-mail willen we je dan vragen om uit te leggen waarom het bouwdepot verlengd moet worden.

Verbouwplan veranderen

Tijdens je verbouwing kan het voorkomen dat plannen veranderen. Voordat je hiervoor de declaraties in gang kan zetten is het van belang om deze verandering aan ons door te geven.

Om je verbouwplan te wijzigen, vragen wij je in te loggen in MijnLeninginzicht. Onder het kopje 'Bouwdepot' kan je kiezen voor het wijzigen van je verbouwplan. Zijn er in de nieuwe situatie andere rubrieken aangegeven dan in het taxatierapport? Dan moet je door dezelfde taxateur een opgave laten maken van de nieuwe situatie (gewijzigde verbouwingen en nieuwe marktwaarde na verbouwing).

De marktwaarde na verbouwing mag niet minder zijn dan de oorspronkelijk getaxeerde marktwaarde na verbouwing.

Let op! Plannen voor energiebesparende voorzieningen (EV) of het energiebespaarbudget (EB) mogen niet tussentijds gewijzigd worden.

Stopzetten van je bouwdepot

Als je de geplande verbouwingen hebt doorgevoerd en je houdt geld over, dan kun je jouw bouwdepot stopzetten. Is er nog een bedrag over in het bouwdepot? Dan lossen we dat af op je hypotheek.

Je bouwdepot stopzetten kan ook gewoon in MijnLeninginzicht.