Navigatie Link overslaanHome » Je bijBouwe hypotheek » Extra aflossen

Extra aflossen

Extra aflossen voor jaaropgave 2018

Ben je van plan dit jaar nog meer dan 2,1 keer je maandbedrag extra af te lossen, en wil je dat deze aflossing op je jaaropgave 2018 staat? Zorg er dan voor dat het bedrag uiterlijk 10 december 2018 op onze bankrekening is bijgeschreven. Alleen dan kunnen wij garanderen dat het bedrag op tijd verwerkt wordt.

Met maandbedrag bedoelen wij je hypotheekrente en, eventueel, de periodieke aflossing.

Wil je in 2018 minder dan 2,1 keer van je maandbedrag extra aflossen en je wil dat deze verwerkt wordt op je jaaropgave 2018? Zorg er dan voor dat het bedrag uiterlijk 1 december 2018 op onze bankrekening is bijgeschreven.

Aflossen in 2018 voor lagere maandlasten

Wil je aflossen voor een lagere maandlast in december? Uiteraard verwerken wij het ontvangen bedrag altijd met terugwerkende kracht vanaf de datum dat wij het bedrag hebben ontvangen. Met ingang van die datum betaal je ook het lagere maandbedrag.

Kan ik in 2018 alvast een bedrag aflossen dat gaat over 2019?

Nee, wanneer je in 2018 een bedrag overmaakt en wij ontvangen dit bedrag ook in 2018, dan verwerken wij deze in 2018. Wil je een bedrag extra aflossen dat bedoeld is voor 2019, dan kan je dit vanaf 1 januari 2019 naar ons overmaken.

Wij brengen mogelijk een vergoeding in rekening voor het extra aflossen

Wil je een extra aflossing doen of heb je dit al gedaan? Dan kan het zijn dat je een vergoeding moet betalen. Bijvoorbeeld wanneer je meer dan 10% van de hoofdsom jaarlijks wil aflossen. Heb je dit kalenderjaar al een keer afgelost? Kijk dan even goed of je binnen deze 10% bent gebleven.

Bekijk in hoofdstuk 21 en 22 van onze Algemene Voorwaarden voor een compleet overzicht van de regels rondom eerder aflossen.

Als je een vergoeding moet betalen ontvang je hiervan altijd een berekening.

Voor het bepalen van een eventuele vergoeding voor extra aflossen kijken we naar de datum van overboeken, niet op welke jaaropgave deze is verwerkt.

Aflossen

Per kalenderjaar is het bij ons mogelijk om tot 10% van het oorspronkelijke geleende bedrag extra af te lossen, zonder dat er een vergoeding betaald moet worden voor vervroegde aflossing.

Hoe los ik extra af?

Een extra aflossing kan je op ieder willekeurig moment doen. Hierbij is de vraag of je een deel van je hypotheek wilt aflossen of de hele hypotheek aflost (mogelijk in verband met meeverhuizen). Voor beide opties leggen wij je uit hoe je dit kunt doen.

Je hele hypotheek aflossen of je hypotheek meeverhuizen

We vragen je minimaal 30 dagen van tevoren een verzoek te doen via een mail (service@bijbouwe.nl) of brief (bijBouwe, Postbus 2936, 3000CX Rotterdam). Hierin vertel je dat je jouw hele hypotheek wil aflossen en wanneer je dit wilt doen.  

Je krijgt van ons een bevestiging dat we je verzoek in behandeling nemen en of je een extra vergoeding moet betalen. Hierin vermelden wij ook hoe je kunt aflossen. Als je jouw huis verkoopt is er geen extra vergoeding aan verbonden aan de aflossing.

Een deel van je hypotheek aflossen

Je kan het bedrag dat je wilt aflossen overmaken op het bankrekeningnummer NL 81 ABNA 042 302 2989 t.n.v. Dynamic Credit Hypotheken B.V.

Dit is dezelfde bankrekening als waar wij je maandelijkse hypotheekbedrag mee afschrijven. Zet in de betalingsomschrijving je hypotheeknummer (7 cijfers) en de tekst "extra aflossen" (bijvoorbeeld "1234567 extra aflossen"). Zo kunnen wij je aflossing herkennen. Het kan zijn dat je hiervoor een vergoeding moet betalen. Deze vergoeding halen wij van het door jou afgeloste bedrag af.

Je kan jaarlijks tot 10% van het door jou oorspronkelijk geleende bedrag (het bedrag wat in jouw hypotheekakte staat) zonder vergoeding aflossen.

Wat er gebeurt na je aflossing

Zodra wij het bedrag hebben ontvangen wordt het bedrag automatisch afgelost op één van je leningdelen. De renteberekening over het nieuwe leenbedrag gaat per aflosdatum (datum van ontvangst van je extra aflossing op onze rekening) in, de maandtermijn voor de volgende incasso wordt direct aangepast. Is het incassobestand voor de maand al naar de bank gestuurd, dan wordt het met de daaropvolgende maand verrekend.

Hieronder lees je op welk leningdeel het bedrag extra automatisch wordt afgelost. Wil je dat de aflossing op een ander leningdeel gedaan wordt? Dan kun je dat verzoek, voorafgaand aan de aflossing, mailen naar service@bijbouwe.nl. Na het aflossen ontvang je van ons een brief. In deze brief staat wat de nieuwe hoogte van je lening is, gespecificeerd per leningdeel. Ook lees je in deze brief je nieuwe maandbedrag.

Als je meerdere leningdelen hebt, dan verwerken wij je extra aflossing automatisch op basis van onderstaande volgorde:

  • Consumptief leenbedrag: We zullen eerst aflossen op een leningdeel die (voor een deel) consumptief is. Dit noemen we ook wel een box 3 leningdeel. Dit doen wij eerst omdat op deze leningdelen geen renteaftrek mogelijk is.
  • Aflosvorm: Hierna lossen we af op aflossingsvrije leningdelen.
  • Rente: Na het kijken naar de aflosvorm, lossen wij altijd af op het leningdeel met de hoogste rente.
  • Resterend leenbedrag: Na het kijken naar de aflosvorm en de hoogte van de rente, lossen wij altijd af op het leningdeel met het laagste leenbedrag.

Wanneer je wilt dat de aflossing op een andere manier verwerkt wordt dan bovenstaande volgorde kan je dit per mail verzoeken. Stuur dan het bericht naar service@bijbouwe.nl onder vermelding van je hypotheeknummer (7 cijfers) en extra aflossen.