Corona

Op deze pagina houden we je op de hoogte van al het bijBouwe corona-nieuws

Nieuws

Corona update 9

17 juni 2020

Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) uitgangspunten beschreven voor het vaststellen van inkomen bij een hypotheekaanvraag tijdens de coronacrisis. Zij stellen voor de geldigheid van documenten rondom inkomen van 3 naar 2 maanden terug te brengen. Deze maatregelen moeten volgens de NVB voor alle werkenden gelden.bijBouwe kiest een andere aanpak. In plaats van de geldigheid van documenten rondom inkomens terug te schroeven en alle branches gelijk te behandelen, kiezen wij er voor om alleen werkenden uit specifieke branches (horeca, toerisme, cultuur & sport, transport & persoonlijke dienstverlening) en aanvragers met een tijdelijk dienstverband aanvullend te beoordelen. Dit wordt met de nieuwe werkgeversverklaring vastgesteld.

Zo kunnen we bepalen of aanvraag beïnvloed wordt door de corona crisis en wordt het extra opvragen van documenten tijdens de beoordeling beperkt.

Op deze manier zorgen wij dat we verantwoorde hypotheken blijven verstrekken, zonder dat hypotheekaanvragen onnodig lang duren.

Deze update is op 1 oktober aangepast, toen het 'Formulier Corona' werd vervangen met de nieuwe werkgeversverklaring.

Corona update 8

16 juni 2020

Taxeren in corona-tijd

Veel hypotheekaanvragen ondervinden vertraging in de coronacrisis omdat het lang duurt om een taxatierapport te krijgen. Ook bij bijBouwe/Dynamic zien we dat veel dossiers vertraging oplopen vanwege het uitblijven van een taxatierapport. Wij raakten hierover in gesprek met ervaren taxateur ‘De Taxatheek’. Zij kunnen ook in deze tijd een doorlooptijd van 5 dagen beloven.

Over de Taxatheek

De Taxatheek heeft vestigingen verspreid over heel Nederland en werkt sinds haar oprichting in 1996 voor intermediairs. Ze begrijpen dat snelheid van belang is. Via hun webapplicatie T@xinWeb voer je, door middel van een unieke gebruikersnaam en inlogcode of door een koppeling te maken met Adviesbox, eenvoudig een taxatieopdracht in. Zij nemen binnen 24 uur contact op en houden je via e-mail op de hoogte van de afspraakdatum en verzenddatum met de behaalde waardes. De Taxatheek geeft aan het taxatierapport in 5 dagen na opname gereed te kunnen hebben. Voor het aanvragen van een gebruikersnaam met inlogcode of meer informatie over T@xinWeb kan je contact opnemen met de Taxatheek.

bijBouwe ontvangt geen vergoeding voor het doorverwijzen van potentiële klanten.

Corona update 7

27 mei 2020

Op afstand naar de notaris tijdens de coronacrisis – kan dat? Wist je dat op 24 april een spoedwet in werking is getreden die het mogelijk maakt hypotheekakten ‘op afstand’ te passeren? In plaats van fysiek aanwezig te zijn mogen notarissen nu audiovisuele middelen gebruiken om alle betrokkenen te identificeren en aan hun overige plichten te voldoen.

Vanwege de coronacrisis is het voor velen niet mogelijk om persoonlijk naar de notaris te gaan om notariële akten te ondertekenen. Veel notarissen werken vanuit huis, veel kantoren zijn voorlopig nog gesloten. Om de hypothekenwereld in beweging te houden kan je per 24 april gebruik maken van de ‘Tijdelijke voorziening inzake het verlijden van akten met behulp van audiovisuele hulpmiddelen’.

Inhoud spoedwet

Deze spoedwet maakt het ondertekenen van hypotheekakten via audiovisuele middelen mogelijk als er géén andere manier is om op de ‘normale’ manier de akte te passeren. Bijvoorbeeld wanneer iemand vanwege ziekteverschijnselen thuis moet blijven. Voor mensen die vanuit hun vakantieadres en om die reden op afstand willen passeren is deze wet uitdrukkelijk niet bedoeld.

Voorwaarde voor passeren op deze nieuwe manier is dat de verbinding goed en ononderbroken verloopt en rechtstreekse communicatie in beeld en geluid met alle betrokkenen mogelijk is.

In plaats van een fysieke handtekening volstaat nu dus een verklaring dat dit vanwege de corona-maatregelen niet mogelijk is. Deze akten worden gezien als volwaardige akten, en hoeven niet opnieuw getekend te worden zodra dit weer mogelijk is.

Corona update 6

30 april 2020

bijBouwe staat klanten die in moeilijkheden komen op individuele basis bij om te zoeken naar een mogelijke oplossing. Aangezien de huidige situatie om een andere aanpak vraagt dan bij reguliere omstandigheden hebben wij hiervoor een speciaal team ingericht. Verwacht je betalingsproblemen vanwege de coronacrisis? Neem dan contact op door te bellen naar 010 242 1021 of mailen naar bijzonderbeheer@bijbouwe.nl.

Corona update 5

7 april 2020

Ook Dynamic Credit/bijBouwe verbindt zich aan het Hypotheekstatement

De coronacrisis brengt grote onzekerheid met zich mee. Onzekerheid over de gezondheid van je familie, je vrienden en jezelf. Ook leeft er onder veel mensen ongerustheid over hun inkomen. Ondanks diverse ondersteunende maatregelen van het kabinet is het risico op financiële problemen reëel. Onder veel mensen leeft de vraag: ‘Kan ik mijn hypotheek straks nog wel betalen?’

Wij spraken hierover met Minister van Veldhoven voor Milieu en Wonen samen met andere vertegenwoordigers van de sector. Vandaag publiceert de minister als resultaat van deze gesprekken een statement over de impact van corona op de betaalbaarheid van hypotheken.

Dynamic Credit/bijBouwe onderschrijft dit statement. Dat betekent dat wij klanten die in de moeilijkheden komen op individuele basis bij zullen staan om te zoeken naar een mogelijke oplossing. Ook zullen we in ieder geval tot 1 juli geen gedwongen verkopen initiëren.

Verwacht je betalingsproblemen? Ga voor meer informatie naar onze pagina over preventief en bijzonder beheer of neem contact op door te bellen naar 010 242 1021 of mailen naar bijzonderbeheer@bijbouwe.nl. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing voor de betaalbaarheid van je bijBouwe hypotheek.

Corona update 4

3 april 2020

Digitaal identificeren

bijBouwe doet mee aan het initiatief van Intersoftware voor online klantidentificatie. Hiermee kunnen adviseurs hun klant vragen zichzelf te identificeren via een combinatie van iDIN (identificeren met bankgegevens) en een legitimatiebewijs. Deze online methode van legitimeren maakt advies op afstand een stukje eenvoudiger en minder foutgevoelig. Dit is tegenwoordig belangrijker dan ooit en dus dragen wij hier graag ons steentje aan bij.

Hoe werkt het?

Als adviseur kan je contact opnemen met Intersoftware om gebruik te maken van de Digitaal Identificeren module. Via deze module genereer je een link om naar de klant te sturen. De klant kan via deze link inloggen met iDIN (validatie met bankgegevens) en de voor- en achterkant van het legitimatiebewijs uploaden. Dit wordt omgezet naar een PDF met een unieke sleutel die inzichtelijk is in de online omgeving van de adviseur. Dit document kan je per HDN verzenden, en aanleveren alsof het een kopie legitimatiebewijs is.

Regels rondom BSN

We hebben gemerkt dat sommige adviseurs, nu ze niet op hun vertrouwde kantoor zitten met toegang tot print- en scanapparatuur, moeite hebben met het onleesbaar maken van het BSN. Maak je geen zorgen; wij keuren geen documenten af wanneer er een BSN op staat. Het BSN van de klant wordt pas door ons opgeslagen als wij een getekende bindende overeenkomst hebben.

Ook hebben we een tip voor onze klanten (handtekening op voorhand legaliseren) en adviseurs (het MoneyView overzicht van geldverstrekkers in coronatijden).

Wist je dat:

Je jouw handtekening kan laten legaliseren bij de notaris? Zo kan jij je voorbereiden op de mogelijkheid dat je in de toekomst niet fysiek naar de notaris kan. Meer informatie vind je hier.

MoneyView heeft een overzicht gemaakt van de wijzigingen in acceptatiebeleid en -proces van de meeste geldverstrekkers. Hier vind je het overzicht, wij zorgen dat de informatie over ons hier up-to-date is.

Corona update 3

25 maart 2020

Minder inkomen door de coronacrisis? Dat is ontzettend vervelend. Zolang je jouw hypotheeklasten gewoon kunt betalen is er nog geen nood aan de man. Ben je bang dat je deze straks niet meer kunt betalen? Dan denken wij graag met je mee over een passende oplossing. Meer informatie daarover lees je hier.

Corona update 2

19 maart 2020

In de markt is een vraag ontstaan om het digitaal ondertekenen van offertes toe te staan, nu veel mensen thuis zitten zonder toegang tot hun werkprinter. Daarom staat bijBouwe/Dynamic het in deze crisistijd toe om de door ons verstrekte documenten digitaal te laten ondertekenen.

De standaard voorwaarden gelden nog steeds:

Handtekening moet zichtbaar zijn op het document zelf Handtekening moet gecontroleerd worden aan de hand van het identiteitsbewijs van de klant Dit geldt voor de door ons verstrekte documenten (garantieverklaring, bindende offerte en ontruimingsverklaring).

Acceptatietermijn verruiming Ook hebben we besloten de acceptatietermijnen van deze documenten te verruimen:

De garantieverklaring moet binnen de standaard 3 weken (digitaal) ondertekend worden óf er moet in deze 3 weken een email met akkoord vanuit de klant/adviseur worden gestuurd. De bindende offerte moet (digitaal) ondertekend worden, maar dit mag buiten de standaard 2 weken. Deze moet wel binnen de geldigheid van de offerte worden aangeleverd en minimaal 3 dagen voor passeren.

Deze maatregelen gelden in ieder geval tot eind april. Als het nodig blijkt te zijn om deze maatregelen te verlengen, dan doen we dat.

Corona update 1

18 maart 2020

We geven graag een update over de bijBouwe hypotheek in het Nederland van COVID-19. Allereerst willen we ons medeleven tonen met iedereen die getroffenen is door dit virus. Uit voorzorg werken alle medewerkers van bijBouwe/Dynamic sinds afgelopen maandag thuis. Als online hypotheek (zonder bank) zijn wij gelukkig gewend het contact met onze klanten en adviseurs digitaal te voeren.

Wij faciliteren, zoveel als mogelijk, onze klanten, adviseurs en medewerkers die vanuit huis met hypotheekaanvragen aan de slag willen.

Wat betekent dat voor ons hypotheekproces?

Doorlooptijden van aanvraag tot finaal akkoord zijn zoals je van ons gewend bent. Zolang de notariskantoren open mogen zijn, blijven wij met de rest van de hypothekenwereld draaien. Daar willen wij in ieder geval zo verantwoord mogelijk aan bij blijven dragen.

Wat doen we met de geldigheid van offertes?

We onderzoeken wat we kunnen doen om in deze situatie goed om te gaan met het digitaal ondertekenen en de geldigheid van offertes. Momenteel kunnen we aangeven dat we coulant omgaan met offertes die ons net buiten de acceptatiermijn bereiken. We hopen snel een verdere update te kunnen geven.