Navigatie Link overslaanHome » Begrippenlijst » Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden

Ontbindende voorwaarden zijn voorwaarden die in een koopovereenkomst opgenomen kunnen worden. Zo kan de koop ontbonden worden wanneer er niet aan een van de voorwaarden voldaan kan worden. De twee voornaamste ontbindende voorwaarden zijn:

  • Onder voorbehoud van financiering houdt in dat een koper zonder gevolgen van de koop af kan zien, binnen de afgesproken datum in de koopakte.
  • Onder voorbehoud van bouwkundige keuring houdt in dat een koper zonder gevolgen van de koop af kan zien als er grote gebreken blijken na een bouwkundige keuring.

Als een koper na het verstrijken van deze voorwaarden af wil zien van de koop betaalt deze koper een boete van enkele procenten van de koopprijs.


Terug