Navigatie Link overslaanHome » Begrippenlijst » Koopakte

Koopakte

De koopakte is de akte waarin de verkoper en de koper de afspraken omtrent het kopen van de woning hebben vastgelegd. De koopakte wordt ook vaak het voorlopige koopcontract genoemd omdat er ontbindende voorwaarden in de akte opgenomen kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan 'onder voorbehoud van financiering' of 'onder voorbehoud van bouwkundige keuring'.

Onder voorbehoud van financiering houdt in dat een koper zonder gevolgen van de koop af kan zien, binnen de afgesproken datum in de koopakte.

Onder voorbehoud van bouwkundige keuring houdt in dat een koper zonder gevolgen van de koop af kan zien als er grote gebreken blijken na een bouwkundige keuring.

Als een koper na het verstrijken van deze voorwaarden af wil zien van de koop betaalt deze koper een boete van enkele procenten van de koopprijs.


Terug