Navigatie Link overslaanHome » Begrippenlijst » Kadaster

Kadaster

Het kadaster is een openbaar register van registergoederen, waaronder onroerende zaken, en de daarop gevestigde rechten, bijgehouden door de overheid. Zodra een woning wordt overgedragen bij de notaris, wordt jij als eigenaar ingeschreven in het kadaster.

De term wordt ook gebruikt om de dienst aan te duiden die het beheer van register uitvoert. In het kadaster vindt je alle informatie en gegevens van bepaalde percelen.


Terug