Navigatie Link overslaanHome » Voor adviseurs » Productkenmerken

Productkenmerken

bijBouwe voor adviseurs

Kenmerken
bijBouwe hypotheek
Minimale markwaarde onderpand
€ 70.000
Minimale hoofdsom 1e hypotheek
€ 37.500
Minimale hoofdsom 2e hypotheek
€ 5.000
Maximale hoofdsom (incl. verhoging)
NHG: conform NHG grens
Niet NHG: € 1.000.000 (incl. overbruggingskrediet)
Risicoklasse
NHG
MW ≤ 60%
60% < MW ≤ 75%
75% < MW ≤ 85%
85% < MW ≤ 90%
90% < MW ≤ 95%
95% < MW ≤ 100%
100% < MW ≤ 106%
Maximale verstrekking LTI
Conform voorwaarden en normen NHG
Maximale verstrekking LTV bij NHG
Conform voorwaarden en normen NHG
Maximale verstrekking LTV zonder NHG
Conform voorwaarden en normen NHG
Looptijd hypotheek
Maximaal 30 jaar
Hogere inschrijving
Mogelijk
Consumptief
Mogelijk, conform normen NHG
Aflosvormen
Aflossingsvrij, annuïtair en lineair
Rentevast periodes
1 maands variabel, 1, 5, 7, 10, 15, 20, 30 jaar
Combineren rentevast periodes
Niet mogelijk
Overbruggingshypotheek
Mogelijk
Overlijdensrisicoverzekering
  • Iedere willekeurige ORV kan worden gesloten.
  • Verplicht bij financiering van meer dan 80% van de marktwaarde
  • Minimale dekking is het volledige bedrag boven 80% van de marktwaarde
  • Minimale duur is zolang de hypotheekschuld meer dan 80% van de marktwaarde is.
Aanvullende regelingen
Meeneem/verhuisregeling mogelijk
Starterslening (SVN)
Alleen mogelijk met NHG
Koopconstructies
Alleen mogelijk met NHG
Erfpacht
Mogelijk, particuliere erfpacht alleen met een groene erfpachtopinie
Bouwdepot
Kostenloos, rente gelijk aan hypotheekrente
Boete bij verkoop
Geen boete bij verkoop
Energiebesparende voorzieningen
Mogelijk conform normen NHG
Energieneutrale woning
Mogelijk conform normen NHG
Geldigheid offerte
4 maanden
Offertekosten
Geen
Verlengen offerte
2 maanden
Acceptatietermijn
3 weken
Annuleringskosten
1% na verlenging
Rentegarantie
Offerterente = passeerrente
Hypotheek Data Netwerk (HDN)
Alle aanvragen moeten via HDN aangeleverd worden.
Beoordelen dossierstukken
Alle dossierstukken moeten digitaal aangeleverd worden.
Zelfbouw
Niet mogelijk
Nieuwbouw eigen beheer
NHG volgen

Afwijkend op NHG
  • Waardebepaling wordt gebaseerd op een (nieuwbouw-) taxatie
  • Alleen als er een koop-/ aannemingsovereenkomst is
2e hypotheek indien 1e elders
Niet mogelijk
Toekomstige inkomensstijging
Conform NHG
Alimentatie
Conform normen NHG
Buitenlands inkomen
Alleen mogelijk als hypotheekgever in Nederland woont en het inkomen in euro's is.
DGA
3 volledige kalenderjaren (in tegenstelling tot NHG)
Huurinkomsten
Alleen zonder NHG: De verhuurde woningen/ panden in box 3 van de belasting. De huurcontracten moeten nog minimaal 1 jaar doorlopen. Inkomsten uit kamerverhuur worden niet meegenomen. De huurinkomsten tellen voor maximaal 25% van het bruto jaarsalaris + vakantiegeld mee bij de berekening van het toetsinkomen. De huurinkomsten moeten vrij beschikbaar zijn.
Inkomsten uit toekomstig dienstverband
Conform NHG
Administratiekosten
Voor een verhoging of wijziging aan een hypotheek rekenen wij € 250 administratiekosten.