Navigatie Link overslaanHome » Veelgestelde vragen » Tellen huurinkomsten mee voor het aanvragen van een hypotheek?

Tellen huurinkomsten mee voor het aanvragen van een hypotheek?

Bij hypotheken zonder NHG is het mogelijk om een deel van je huurinkomsten mee te nemen in je toetsinkomen. We berekenen dit door de huurinkomsten te verminderen met 20% exploitatiekosten en de lasten van een eventuele financiering. Je dient ten minste aan de volgende voorwaarden te voldoen:

  • Het verhuurde pand valt voor de belasting in de categorie “inkomen uit sparen en beleggen” (box 3)

  • De huurinkomsten moeten vast en bestendig zijn, dit toon je aan door de volgende documenten aan te leveren:

    • Huurcontract, de originele duur moet ten minste 12 maanden zijn

    • Huurbijschrijvingen van de afgelopen drie maanden

  • Inkomsten uit kamerverhuur worden meegenomen wanneer ten minste 1 kamer wordt verhuurd aan familie tot en met de tweede graad.

  • De huurinkomsten moeten vrij beschikbaar zijn, wat betekent dat je zelf kan beslissen wat je met de inkomsten wil doen.

  • Aanvrager verklaart dat de woning die gefinancierd wordt voor eigen bewoning is

  • Het verhuurde pand is hypotheekvrij of er moet een verklaring van de geldverstrekker zijn dat de verhuur is toegestaan.

Let op! Indien het toetsinkomen voor 50% of meer uit huurinkomsten bestaat, dan wordt de aanvraag nader beoordeeld en kunnen er aanvullende documenten worden opgevraagd.


Terug